Visie

De visie van buiten schoolse opvang Bij Tante Kaat is de kinderen binnen een huiselijk veilige omgeving de ruimte te geven om zich vrij te ontwikkelen. De gezinssituatie speelt een belangrijke rol. Alle kinderen zijn gelijk ongeacht hun karakter, handicap of afkomst; ze horen er allemaal bij net als in een groot liefdevol gezin.

  • De kinderen moeten de kans krijgen zich waarden en normen eigen te maken door eigen ervaring, door de reacties van hun omgeving, zoals gastouder, gezinsleden en andere kinderen en op hun eigen tempo en manier.
  • Het leren omgaan met regels, het leren omgaan met anderen en hun omgeving en het leren opkomen voor zichzelf op een acceptabele manier staan centraal.
  • Structuur, duidelijkheid, en consequent zijn, vind ik erg belangrijk.
  • Er wordt respectvol  omgegaan met de kinderen, het kind staat centraal wat niet wil zeggen dat het kind in alles zijn zin krijgt. Echt luisteren en kijken naar het kind en de andere kinderen in de groep vind ik belangrijk.
  • Zelfstandig gedrag wordt gestimuleerd. De kinderen krijgen de kans om zelf dingen te proberen, fouten te maken en nieuwe dingen te leren. Wat ze zelf kunnen mogen ze, eventueel met wat hulp, ook zelf doen. Hierbij hoort zelfstandig, samen met andere kinderen en alleen kunnen spelen zonder inmenging van mij.

Niet alleen de kinderen ook hun ouders moeten zich thuis voelen bij buiten schoolse opvang Bij Tante Kaat. Ouders zijn en blijven de allerbelangrijkste schakel in de opvoeding van hun kinderen. Binnen de buitenschoolse opvang Bij Tante Kaat wordt er gestreefd naar een laagdrempelig en persoonlijk contact met de ouders. Dit wordt  bereikt door persoonlijke gesprekken bij het halen en brengen en door regelmatig telefonisch en mailcontact.  Ouders mogen mij ook altijd bellen als dat nodig is.